Vi søker deg

Ønsker du å jobbe med skadetaksering og skadestedsstyring / byggeledelse?

BOVENA opplever økt oppdragsmengde og vi trenger flere takstkonsulenter primært i område Stor-Oslo og Bergen som kan jobbe for oss.

Gjennom en Bovena partneravtale får du tildelt oppdrag på vegne av våre kunder. I og med at du er innleid hos oss, er det fortsatt mulig for deg å drive ditt eget takstforetak som før. Det forventes fleksibilitet og tilgjengelighet og høy kvalitet på leveransen til våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre skadetaksering
 • Prosjektoppfølging, aktiv styring i skadesaker
 • Eventuelle andre takseringsoppdrag ved siden av

Kvalifikasjoner og kompetansekrav:

 • Utdannelse innen taksering
 • Har fullført eksamen i eller har ambisjoner om å ta studieretning og eksamen innen skadetaksering og skjønn
 • Interesse for byggfaget
 • Sertifikat personbil 

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet
 • Strukturert og ryddig
 • Analytisk evner, og kan være proaktivt i saker
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter
 • Endringsvillig
 • Høy arbeidskapasitet

Arbeidssted

Du opererer fra ditt eget arbeidsted, som kan være ditt eget kontor- eller hjemadresse. I og med at vi har takstmenn spredt over store deler av landet tilstreber vi så langt det er praktisk mulig å ha en god kollegial kontaktflate via samlinger, fagmøter og for øvrig hyppig kontakt via telefon og i workplace applikasjonen, hvor fag og saker kan diskuteres.

Kontaktperson

Sjur A. Lindheim Haram
Mob: 922 17 065
E-post: slh@bovena.no

Våre verktøy

Bovena benytter In4mo Contractor Pro og kalkyleverktøyet ICC ved skadetaksering og prosjektoppfølging av bygningsskader.

Bovena benytter den digitale samhandlingsplattformen Sivbo.no ved mottak og håndtering av takseringsoppdrag fra eiendomsmeglere og private

Kontakt oss

Bovena takstsenter
E-post: post@bovena.no

Telefon: 411 50 000

Sivbo.no

Du finner Bovena takstsenter som valgbar leverandør på www.sivbo.no

 

In4mo

In4mo Contractor Pro og kalkyleverktøyet ICC ved skadetaksering og prosjektoppfølging av bygningsskader.