Takstmann på bygningsskade

Ønsker du å jobbe med skadetaksering og skadestedsstyring / byggeledelse?

BOVENA er i dag blant de mest  anerkjente leverandørene av skadetaksttjenester blant forsikringsselskapene. Vi er store i områdene Stor-Oslo og Bergen.

Pr oktober 2021 har vi ingen umiddelbar behov for ytterligere rekruttering.

Men vi speider alltid litt etter engasjerte og dyktige mennesker. Er du nysgjerrig på oss, så vil vi gjerne høre fra deg.

I Bovena er de fleste innleid via en Bovena partneravtale. På den måten er det fortsatt mulig for deg å drive ditt eget takstforetak, som før. Det forventes fleksibilitet og tilgjengelighet og høy kvalitet på leveransen til våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre skadetaksering
 • Prosjektoppfølging, aktiv styring i skadesaker
 • Eventuelle andre takseringsoppdrag ved siden av

Kvalifikasjoner og kompetansekrav:

 • Utdannelse innen taksering
 • Har fullført eksamen i eller har ambisjoner om å ta studieretning og eksamen innen skadetaksering og skjønn
 • Interesse for byggfaget
 • Sertifikat personbil 

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet
 • Strukturert og ryddig
 • Analytisk evner, og kan være proaktivt i saker
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter
 • Endringsvillig
 • Høy arbeidskapasitet

Arbeidssted

Du opererer fra ditt eget arbeidsted, som kan være ditt eget kontor- eller hjemadresse. I og med at vi har takstmenn lokalisert på ulike steder i landet, tilstreber vi så langt det er praktisk mulig å ha en god kollegial kontaktflate via samlinger, fagmøter og for øvrig hyppig kontakt via telefon og i workplace applikasjonen, hvor fag og saker kan diskuteres.

Kontaktperson

Sjur A. Lindheim Haram
Mob: 922 17 065
E-post: slh@bovena.no

Våre verktøy

Bovena benytter In4mo Contractor Pro og kalkyleverktøyet ICC ved skadetaksering og prosjektoppfølging av bygningsskader.

Bovena benytter den digitale samhandlingsplattformen Sivbo.no ved mottak og håndtering av takseringsoppdrag fra eiendomsmeglere og private

Kontakt oss

Bovena takstsenter
E-post: post@bovena.no

Telefon: 411 50 000

Sivbo.no

Du finner Bovena takstsenter som valgbar leverandør på www.sivbo.no

 

In4mo

In4mo Contractor Pro og kalkyleverktøyet ICC ved skadetaksering og prosjektoppfølging av bygningsskader.