Vi trenger for tiden flere takstkonsulenter

Ønsker du å jobbe med skade eller reklamasjonsrapporter?

BOVENA er i dag blant de mest  anerkjente leverandørene av skadetakst-tjenester blant forsikringsselskapene. Vi er store i områdene Stor-Oslo og Bergen. I tillegg har vi mange oppdrag med reklamasjonstakster og tilstandsrapporter.

Vi er i vekst og vi har nå behov for én eller flere nye takstkonsulenter som vil jobbe med skade og reklamasjonsrapporter. Primært søker vi deg som holder til i Bergen eller områdene rundt og på Østlandet.

I Bovena er de fleste takstkonsulentene innleid fra sitt eget firma til Bovena via en Bovena partneravtale. På den måten er det mulig for deg som allerede driver ditt eget foretak å kunne fortsette med det.

Det forventes fleksibilitet og tilgjengelighet og høy kvalitet på leveransen til våre kunder.

Arbeidsoppgaver innen skade:

 • Utføre skadetaksering
 • Prosjektoppfølging, styring i skadesaker

Arbeidsoppgaver innen reklamasjonsvurdering:

 • Utføre reklamasjonstakster etter boligsalg
 • Evt. andre typer oppdrag i tillegg

Kvalifikasjoner og kompetansekrav:

 • Utdannelse innen taksering, feks via Neak.
 • Har fullført eksamen i eller har ambisjoner om å ta studieretning og eksamen innen skadetaksering og skjønn (Gjelder om du skal jobbe med skade)
 • Har fullført eksamen i eller har ambisjoner om å ta studieretning og eksamen innen tilstandsrapporter (Gjelder om du skal jobbe med reklamasjonstakster)
 • Interesse for byggfaget
 • Sertifikat personbil

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet
 • Strukturert og ryddig
 • Analytisk evner, og kan være proaktivt i saker
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter
 • Endringsvillig
 • Høy arbeidskapasitet

Arbeidssted

Du opererer fra ditt eget arbeidsted, som kan være ditt eget kontor- eller hjemadresse. I og med at vi har takstingeniører og bygningssakkyndige lokalisert på ulike steder i landet, tilstreber vi så langt det er praktisk mulig å ha en god kollegial kontaktflate via samlinger, fagmøter og for øvrig hyppig kontakt via telefon og i workplace applikasjonen, hvor fag og saker kan diskuteres.

Kontaktperson

Sjur A. Lindheim Haram
Mob: 922 17 065
E-post: slh@bovena.no

Våre verktøy

Bovena benytter In4mo Contractor Pro og kalkyleverktøyet ICC ved skadetaksering og prosjektoppfølging av bygningsskader.

Bovena benytter den digitale samhandlingsplattformen Sivbo.no ved mottak og håndtering av takseringsoppdrag fra eiendomsmeglere og private

Kontakt oss

Bovena takstsenter
E-post: post@bovena.no

Telefon: 411 50 000

Sivbo.no

Du finner Bovena takstsenter som valgbar leverandør på www.sivbo.no

 

In4mo

In4mo Contractor Pro og kalkyleverktøyet ICC ved skadetaksering og prosjektoppfølging av bygningsskader.