BOVENA

Din takstpartner

Om oss

Bovena AS er et driftsselskap stiftet i 2012 som yter leveranser innen taksering av eiendom.

Primært fokuserer vi på oppdragstyper innen skadetaksering for storkunder/forsikringsselskap samt tilstandsrapporter for eiendomsmeglere og private ved omsetning av fast eiendom.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert gjennom aktivt å tenke bærekraft og finne bærekraftige løsninger i oppdrag der vi har påvirkningsmuligheter.

Vi reduserer bilbruk / fysiske reiser der mer miljøvennlige arbeidsmetoder er mulig, som f.eks videobesiktigelser/-telefonoppfølging/-bilder.

Våre verktøy

Bovena benytter både MEPS og In4mo Contractor Pro ved skadetaksering og prosjektoppfølging av bygningsskader.

Bovena benytter den digitale samhandlingsplattformen Sivbo.no ved mottak og håndtering av takseringsoppdrag fra eiendomsmeglere og private

Kontakt oss

Bovena takstsenter
E-post: post@bovena.no

Telefon: 411 50 000

Sivbo.no

Du finner Bovena takstsenter som valgbar leverandør på www.sivbo.no

 

In4mo

In4mo Contractor Pro og kalkyleverktøyet ICC ved skadetaksering og prosjektoppfølging av bygningsskader.